מבקר המדינה. אשלייה שיקרית.

מה בעצם ההבדל בין מבקר המדינה לבין שרון שפורר או רביב דרוקר?

אם אלה והוא רק מביאים דברים לידיעת הציבור, הא ותו לא, ואין להם דרך, ואין להם כלים, ואין להם שום יכולת, גם לתקן, מה ההבדל ביניהם ? מדוע צריכה המדינה לממן גוף ענק ויקר להחריד כאשר בדיוק אותה מלאכה שעושה הוא נעשית יום יום על ידי כל עיתונאי טוב?

האם כל משרד מבקר המדינה אין תכליתו אלא לתת לעם את האשלייה השיקרית שבממשל לא איש הישר בעיניו יעשה?

נראה שלא בכדי מוקמה בתל אביב לשכתו של המבקר בקומה השלוש עשרה. קומה שכידוע, במרבית הבניינים בעולם לא באמת קיימת.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין 2016 - תזכור

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי - עמודה ראשית