עמוד הבית מאתרי חברי מפלגה קול קורא להצגת ניירות עמדה בפני הועדה לבחינת המבנה הארגוני של מפלגת העבודה
 

קול קורא להצגת ניירות עמדה בפני הועדה לבחינת המבנה הארגוני של מפלגת העבודה

PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
מפלגת העבודה    רביעי, 22 ינואר 2014 15:55
Share
במסגרת היערכות המפלגה למערכת הבחירות הבאה מבקש היו"ר לבחון את מבנה המפלגה ומוסדותיה, שחלקם חדלו לפעול במשך השנים. זאת על מנת להעמיק ולהגביר את השקיפות, הגיוון והגמישות הנדרשים במסגרת ההליכים במפלגה דמוקרטית, תוך התאמתם לרוח התקופה ולאתגרים הניצבים כיום בפני המפלגה .

לידיעה המקורית ...

 

הבא לדיון מאמר זה
הבמה הרעיונית של מפלגת העבודה

מפלגת העבודה בטוויטר

מי מחובר?

אף אחד
באנר