עמוד הבית מאתרי חברי מפלגה שלי לרה מ: התחייבת לפצות את תושבי בת חפר שאיבדו בתיהם - עמוד במילתך
 

שלי לרה מ: התחייבת לפצות את תושבי בת חפר שאיבדו בתיהם - עמוד במילתך

PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
מפלגת העבודה    חמישי, 21 פברואר 2013 08:39
Share
נציגי משרדך גיבשו יחד עם ראש המועצה מודל להסדר פיצויים לדיירים אשר בתיהם נפגעו ולא היה בידיהם ביטוח המכסה על הנזקים שנגרמו. ברצוני להזכירך כי אף אתה התבטאת בנושא בהערכת המצב שעשית כיממה לאחר מכן, והצהרת מפורשות כי תדאג לכך שנפגעי ההצפה יפוצו בהקדם.

לידיעה המקורית ...

 

הבא לדיון מאמר זה
הבמה הרעיונית של מפלגת העבודה

מפלגת העבודה בטוויטר

מי מחובר?

אף אחד
באנר