עמוד הבית מאתרי חברי מפלגה סיעת העבודה הגישה את הצעת חוק הסדרת מעמדם של פליטים ומבקשי מקלט
 

סיעת העבודה הגישה את הצעת חוק הסדרת מעמדם של פליטים ומבקשי מקלט

PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
מפלגת העבודה    רביעי, 27 פברואר 2013 19:26
Share
עיקרה של הצעת החוק הוא הקמת מנגנון אפקטיבי ויעיל, שיכריע תוך זמן סביר וקבוע בחוק בדבר מעמדם של מבקשי המקלט. מנגנון כזה, יאפשר למדינת ישראל לקלוט כמות מוגבלת של פליטים, שיוכרו ככאלה על פי הכללים הבינלאומיים, ולהשיב בחזרה למולדתם את אלה שלא עונים על כללים אלה.

לידיעה המקורית ...

 

הבא לדיון מאמר זה
הבמה הרעיונית של מפלגת העבודה

מפלגת העבודה בטוויטר

מי מחובר?

אף אחד
באנר