עמוד הבית מאתרי חברי מפלגה הבחירות לרשויות מקומיות 2013 - קול קורא
 

הבחירות לרשויות מקומיות 2013 - קול קורא

PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
מפלגת העבודה    ראשון, 14 אפריל 2013 08:13
Share
עדת הבחירות לבחירות ברשויות המקומיות הוקמה על מנת לנהל מטעם המפלגה את הבחירות לרשויות המקומיות אשר יערכו ב-22 באוקטובר 2013. בטרם תתכנס הועדה ותדון ברשויות השונות, הועדה מפרסמת בזאת "קול קורא" לציבור החברים, לשלוח המלצות, בקשות וניירות עמדה, וזאת עד ליום ו', ה-10 במאי 2013.

לידיעה המקורית ...

 

הבא לדיון מאמר זה
הבמה הרעיונית של מפלגת העבודה

מפלגת העבודה בטוויטר

מי מחובר?

אף אחד
באנר