עמוד הבית מאתרי חברי מפלגה תאגידי המים - האם המים יישארו קניין הציבור? האם השירות ישתפר? / קדוש שלומי
 

תאגידי המים - האם המים יישארו קניין הציבור? האם השירות ישתפר? / קדוש שלומי

PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
מפלגת העבודה    שישי, 17 מאי 2013 09:00
Share
חוק המים שנחקק ב- 1959 מסדיר את ניהולם של מקורות המים, שימורם, הקצאתם לשימוש וקביעת מחירם. האם בהתאם לחוק משק המים בישראל המים יישארו קניין הציבור? האם בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב 2001 השירות לצרכן השתפר? האם המחירים סבירים?

לידיעה המקורית ...

 

הבא לדיון מאמר זה
הבמה הרעיונית של מפלגת העבודה

מפלגת העבודה בטוויטר

מי מחובר?

אף אחד
באנר