עמוד הבית מאתרי חברי מפלגה חופש הביטוי גובר על זכותם של אנשי ציבור לשם טוב / מימון פאר
 

חופש הביטוי גובר על זכותם של אנשי ציבור לשם טוב / מימון פאר

PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
מפלגת העבודה    רביעי, 22 מאי 2013 07:44
Share
"לא ניטעה אם נניח כי בתי משפט בישראל בבואם להכריע בתביעות לשון הרע, שמעורבים בהם אנשי ציבור יעניקו משקל רב יותר לחופש הביטוי וזכות הציבור לדעת על פני זכותו של איש הציבור לשם טוב. אין להתעלם מכך כי העדפה זו מתרחשת על רקע תרבות פוליטית, שבה נציגי הציבור, נבחרים ועובדים, אינם ששים לקבל על עצמם אמות מידה מחמירות בכל הקשור להתנהלותם הציבורית וטוהר מידות."

לידיעה המקורית ...

 

הבא לדיון מאמר זה
הבמה הרעיונית של מפלגת העבודה

מפלגת העבודה בטוויטר

מי מחובר?

אף אחד
באנר