עמוד הבית מאתרי חברי מפלגה שלי לביבי בנאום לציון יום ז'בוטינסקי: כתלמיד של ז'בוטינסקי, איך היה נראה גיליון הציונים שלך?
 

שלי לביבי בנאום לציון יום ז'בוטינסקי: כתלמיד של ז'בוטינסקי, איך היה נראה גיליון הציונים שלך?

PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
מפלגת העבודה    חמישי, 04 יולי 2013 09:30
Share
ב"גאולה הסוציאלית" ז'בוטינסקי כתב שחמשת הממים הם: "הצרכים האלמנטריים' של אדם רגיל - אותו הדבר, שהיום הוא צריך להילחם עליו ולבקש פרנסה ולהרעיש עולמות, כשאינו מוצא פרנסה זו". אבל אתה, בנימין נתניהו, אם הוא מורך ורבך איך היה נראה גיליון הציונים שלך, בחמשת הממים הללו?

לידיעה המקורית ...

 

הבא לדיון מאמר זה
הבמה הרעיונית של מפלגת העבודה

מפלגת העבודה בטוויטר

מי מחובר?

אף אחד
באנר