עמוד הבית מאתרי חברי מפלגה יחימוביץ' על נתוני המיצ ב: הפערים בחינוך הם איום אסטרטגי על ישראל ‎
 

יחימוביץ' על נתוני המיצ ב: הפערים בחינוך הם איום אסטרטגי על ישראל ‎

PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
מפלגת העבודה    ראשון, 03 נובמבר 2013 11:22
Share
"מדובר בנתונים קשים ביותר, המעידים כי חינוך ברמה גבוהה נקנה בכסף, וכי ילד עני וילד עשיר נחשפים לשתי מערכות חינוך שונות מאוד זו מזו. הפערים בחינוך הם איום אסטרטגי על ישראל, וחובה על רוה"מ נתניהו, שר האוצר לפיד ושר החינוך פירון שהכריזו על העשור הקרוב כ"עשור החינוך" להבין שאין די בהכרזה ריקה מתוכן."

לידיעה המקורית ...

 

הבא לדיון מאמר זה
הבמה הרעיונית של מפלגת העבודה

מפלגת העבודה בטוויטר

מי מחובר?

אף אחד
באנר