עמוד הבית מאתרי חברי מפלגה מבחני מיצ ב -לא בבית ספרנו / גילה קליין
 

מבחני מיצ ב -לא בבית ספרנו / גילה קליין

PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
מפלגת העבודה    ראשון, 23 ספטמבר 2012 09:46
Share
לאור החלטת בית המשפט העליון - לפרסם תוצאות מבחני המיצ"ב של בתי הספר, חושבת אני שיש לחשוב ולשקול מחדש ביצועם של מבחנים אלו וותרומתם לחינוך

לידיעה המקורית ...

 

הבא לדיון מאמר זה
הבמה הרעיונית של מפלגת העבודה

מפלגת העבודה בטוויטר

מי מחובר?

אף אחד
באנר