עמוד הבית מאתרי חברי מפלגה חינוך חינם מלידה / אסתי קירמאיר
 

חינוך חינם מלידה / אסתי קירמאיר

PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
מפלגת העבודה    רביעי, 22 אוגוסט 2012 15:53
Share
כסוציאל-דמוקרטים עלינו לזכור שפתרון מקיף לתחום החינוך לגיל הרך מצריך הסתכלות על מכלול של נושאים שמערכת רווחה ציבורית אוניברסלית צריכה לתת עליהם את הדעת: איכות הטיפול בילדים וחינוכם, אבל גם אורך וגמישות יום העבודה, אורך חופשת הלידה, שכר הנשים, היקף פעילות מעונות היום, עלותם להורים, שעות הפעילות שלהם ותנאי ההעסקה של העובדות בהם. קריאה לחינוך ציבורי חינם מלידה

לידיעה המקורית ...

 

הבא לדיון מאמר זה
הבמה הרעיונית של מפלגת העבודה

מפלגת העבודה בטוויטר

מי מחובר?

אף אחד
באנר