עמוד הבית מאתרי חברי מפלגה שלי על דוח ועדת הריכוזיות: המלצות חלשות, ראוי היה לאסור עיסקאות בעלי עניין
 

שלי על דוח ועדת הריכוזיות: המלצות חלשות, ראוי היה לאסור עיסקאות בעלי עניין

PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
מפלגת העבודה    שלישי, 20 מרץ 2012 18:29
Share
"ההמלצות המבורכות על הפרדת נכסים ריאלים מפיננסים ועל הגבלת מספר הקומות בפרמידות תישארנה ריקות מתוכן ללא כללים נוקשים שיגבילו את יכולתם של בעלי השליטה לנצל את חסכונות הציבור"

לידיעה המקורית ...

 

הבא לדיון מאמר זה
הבמה הרעיונית של מפלגת העבודה

מפלגת העבודה בטוויטר

מי מחובר?

אף אחד
באנר