עמוד הבית מאתרי חברי מפלגה ריכוזיות או קידמה / מֶלי פולישוק-בלוך
 

ריכוזיות או קידמה / מֶלי פולישוק-בלוך

PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
מפלגת העבודה    חמישי, 02 פברואר 2012 19:23
Share
לפני שלושים שנה, לימדתי את תלמידיי שניתן לאבחן מדינה מפותחת על פי מדד פיזור העושר במדינה. מדינה בה אין פערים גדולים והעושר מתחלק בין מרבית האזרחים היא מדינה מתקדמת יותר, מפותחת יותר וגם דמוקרטית יותר.

 

הבא לדיון מאמר זה
הבמה הרעיונית של מפלגת העבודה

מפלגת העבודה בטוויטר

מי מחובר?

אף אחד
באנר