עמוד הבית מאתרי חברי מפלגה שלי על דו"ח המבקר בנוגע לשריפה בכרמל: "דגל שחור מעל תופעת הייבוש התקציבי"
 

שלי על דו"ח המבקר בנוגע לשריפה בכרמל: "דגל שחור מעל תופעת הייבוש התקציבי"

PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
מפלגת העבודה    ראשון, 29 ינואר 2012 21:12
Share
"מטיוטת הדו"ח עולה בברור כי יבושו של מערך כיבוי האש והפקרתם הפושעת של חיי אדם, נעשו לא ברשלנות אלא בכוונת זדון"

 

הבא לדיון מאמר זה
הבמה הרעיונית של מפלגת העבודה

מפלגת העבודה בטוויטר

מי מחובר?

אף אחד
באנר