עמוד הבית מאמרים דמוקרטיה סוציאליסטית איננה מילה גסה
 

דמוקרטיה סוציאליסטית איננה מילה גסה

PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
עורך ראשי    ראשון, 13 נובמבר 2005 01:20
Share

מערכת הבמה-הרעיונית מבקשת לברך את עמיר פרץ על בחירתו לתפקיד יושב-ראש מפלגת העבודה.

עם זאת‚ היא מבקשת להזכירו כי בתפקיד זה מוטלת עליו האחריות לייצג ולהוביל את כלל חברי ותומכי תנועת-העבודה בישראל ללא הבדל של העדפה או משקעי-עבר. הובלת מפלגת העבודה בדרך של אחדות ושיתוף תהווה את המהפכה האמיתית אותה יוכל להציג בפני הציבור. מהפכה‚ שרק עם תכלול את הצעדים המוצגים במסמך קריאה לפעולה מיידית תוכל להביא לשינוי אמיתי בדרך התנהלותה של המפלגה ובביסוסה כתחליף ראוי לשלטון.

 בחירתו של עמיר פרץ גם מייצגת את בחירתם של חברי התנועה בדרך הסוציאל דמוקרטית באופן חד וברור. השילוב בין עיקרון החופש הדמוקרטי ובין השוויון הסוציאליסטי איננו חזון נפרץ ויכול להיות מוגשם על-ידי שימוש בעקרונות היסוד המוצגים במדריך הכיס לחבר התנועה.

שימור של זכויות יסוד דמוקרטיות בקרב מיעוטים במדינת-ישראל יכול להתקיים בצד קיומה של מדינת רווחה מתקדמת המאפשרת מימוש הזכות הבסיסית לחינוך‚ בריאות ואפשרות לעבודה המקיימת בכבוד.

קיום החזון הלאומי-ציוני‚ מורשת העם היהודי והחזון החברתי הסוציאל דמוקרטי כיעדה הלאומי של מדינת-ישראל יכולים להוביל אותנו לעבר חברה טובה יותר. כזו‚ היודעת לשמר את ערכי היסוד פנימה - בין דתיים וחילוניים‚ בין דתות שונות ובין מגזרים שונים - והחוצה - אל מול שכנינו הערבים.

מפלגת-העבודה נדרשת לחזור ולהניף את הדגל הסוציאל-דמוקרטי בראש מורם!

 
Comments (3)
3 רביעי, 07 דצמבר 2005 11:43
guest
אנחנו מצביעים לפרץ וזה טוב לכולנו.
2 שלישי, 06 דצמבר 2005 14:48
guest
א. החבר פרץ הזכיר לכולנו שמפלגת העבודה היא מפלגה סוציאל-דמוקרטית. מה שקודמיו כולל היו"ר שהודח נטו לשכוח, חוץ מאשר בביקוריהם באינטרנציונל הסוציאליסטי.ב. החבר פרץ הזכיר לכולנו שיש לשתף את הערבים בניהול המדינה. ואז כל המטשטשים מקודם הזכירו לו שזה לא פופולארי ועלול לפגוע בסיכויים. עדיף לחבר פרץ, להמשיך ולבטא את עמדותיו כמות שהם, באומץ לב וביושר, ואם ישנם כאלה שזה לא מוצא חן ביניהם, קיים סופרמרקט שנקרא "קדימה" מחפשים שם חברים.
1 ראשון, 13 נובמבר 2005 01:01
guest
מילים כדורבנות - בהצלחה לעמיר פרץ.

הבא לדיון מאמר זה
הבמה הרעיונית של מפלגת העבודה

מפלגת העבודה בטוויטר

מי מחובר?

אף אחד
באנר