עמוד הבית מאמרים עמדת החוג לדמוקרטיה ביחס לסדר היום של הוועידה
 

עמדת החוג לדמוקרטיה ביחס לסדר היום של הוועידה

PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
החוג לדמוקרטיה    רביעי, 25 יוני 2014 14:30
Share

אתמול נפגשנו לדון בסדר היום של הוועידה הקרובה ובפעילויות החוג בזמן הקרוב. תודה לעשרות המשתתפים. על היוזמות שעלו מקרב החברים נעדכן בקרוב.

[החוג לדמוקרטיה פרסם מדריך הצבעה קצר ואת עמדותיו, ראו פה]

החוג לדמוקרטיה - מפלגת העבודהבשלב זה , ארבעה ימים לפני הוועידה, חשוב לנו להתמקד בסדר היום המוצע ולהפנות אל נקודות בעייתיות:

אנו לא מקבלים את הבשורה המפתיעה מאתמול שהוכנס בחטף לסדר היום סעיף המאשר צירוף 450 חברים לוועידה ביום ראשון. הלהטוט המשפטי שבחסותו המחטף הזה נולד אינו רלבנטי. אמירה אחת ברורה צריכה להיאמר - לא יקום ולא יהיה. המהלך הזה לא הגון, לא כשר ולא לגיטימי ולכן הוא גם לא יעבור. נקודה.

אנו מברכים על מינוי מבקר פנים למפלגה (רו" בועז יפעת).
אנו מברכים על אימוץ של מספר כללים המקדמים שקיפות במפלגה.
אנו מברכים על הנחה בדמי החבר לצעירים וגמלאים.
אנו מברכים על הבטחת ייצוג לנשים במזכירות הלשכה.

אנו מתנגדים בחריפות לצירופים אישיים לגופים נבחרים, ובכלל זה צירופים ללשכת המפלגה. כמו כן, אנו מתנגדים לדחייה האינסופית, הארוכה והלא מוסברת של הבחירות למזכ"ל וללשכה.

אנו ממתינים להסברים בקשר לכל מיני סעיפים עמומים ומוזרים כמו אימוץ לכאורה גורף של המלצות הוועדה לבחינת מבנה המפלגה (רעיון רע מאוד) וחוסר בהירות בחלוקת הסמכויות בין הוועידה ללשכה ובפרט ביחס לשאלה למי מסורה הסמכות להכריע על כניסה לממשלה וחלוקת תיקים.

אנו תומכים בביטול הבחירות ליו"ר לפני הבחירות הכלליות כך שאלה תתקיימנה רק פעם אחת לאורך קדנציה של הכנסת. עם זאת, יש ממש בטענה שמאחר שמדובר בשינוי כללי משחק באמצע הקדנציה ובסוג של הבעת אמון אישית ביו"ר המכהן, ראוי לבחון ברצינות את האפשרות לקיים הצבעה חשאית על הסעיף הנ"ל.

בימים הקרובים נגבש סופית את עמדתנו ונחליט האם להעלות הצעה אלטרנטיבית ו\או הסתייגויות לסדר היום ובאילו נושאים.

איך מצביעים - עמדת החוג

אנחנו קוראים לכם לדרוש שההצבעה תהיה על כל סעיף בנפרד כדי שכל אחד יוכל לעשות את חשבונו ולהצביע בכל סעיף לפי דעתו. 

רוב ההצעות בסדר היום הגיוניות, כמה הצעות הן התחלה בכיוון הנכון, אבל קיימות גם מספר הצעות מיותרות ומזיקות שקבלתן תפגע לדעתנו בדמוקרטיה המפלגתית. בקיצור, יש לנו עמדה מורכבת שדורשת לימוד והעמקה. בכל זאת ניסינו כמיטב יכולתנו לפשט ולהנגיש את סדר היום עבורכם/ן עד כמה שניתן. אז איך אנחנו מתכוונים להצביע? זו עמדתנו - נשמח לשמוע את דעתכם.

הסעיף

עמדת החוג

איך מצביעים

הוראות שעה
סעיפים 1-3: לא ייבחר מרכז, תיבחר לשכה בת 401 חברים בעד ביטול המרכז. מעדיפים לשכה קטנה ואפקטיבית יותר אך הדבר במסגרת הפררוגטיבה של היו"ר. בעד
שינוי סעיף 3: בחירות לועידה פעם בארבע שנים בעד בעד
שינוי סעיף 6: אישור סדר יום ועידה ע"י לשכה בעד בעד
שינוי סעיף 19: הרכב הלשכה מתנגדים לניפוח הלשכה. הוגשה הסתייגות לסעיף נגד
תיקוני חוקה
שינוי סעיף 5: הועידה תתכנס אחת לשנה לפחות מעדיפים מפגשים יותר תכופים בעד
הוספת סעיף 16(ד): בחירות למזכ"ל תוך 6 חודשים מרגע שנבחר מעדיפים מנגנון שישריין מקום ברשימה למזכ"ל, אבל למנוע מעבר מיידי מהתפקיד לכנסת. בעד
שינוי סעיף 17: העברת סמכות אישור תקנונים ומינוי בעלי תפקידם מהועידה ללשכה הסמכויות שעוברות ללשכה הגיוניות בעד
החזרת סעיף 20: אישור צירוף 10% חברים ללשכה נגד צירופים בכל מוסדות המפלגה. הוגשה הסתייגות לסעיף נגד
שינוי סעיף 30: מכסת נשים במזכירות הלשכה. בעד בעד
שינוי סעיפים 82 ו-87: קבלת חברים למפלגה וזכויות החברים אין שינוי משמעותי מהמצב הקיים בעד
שינוי סעיף 88: הזכות להיבחר התקדמות לעומת המצב הקיים, אבל עדיין מאפשר מניפולציות ע"י המנגנון בעד
שינויים בסעיף 99: סמכויות הסניף אין שינוי לטובה או לרעה לעומת המצב הקיים. החוג הציע עמדה חדשנית שנדחתה. נמנע
הוספת סעיף 99א: תפקיד מזכיר הסניף אין שינוי משמעותי מהמצב הקיים בעד
שינויים בסעיפים 103-105:הסניף אין שינוי משמעותי מהמצב הקיים בעד
שינוי סעיף 130: חוגים ארציים העברת סמכות אישור חוגים מהועידה למזכירות הלשכה נגד
הוספת סעיף 130א: הקמת פורום מזכירי סניפים בעד בעד
הוספת סעיף 130ב: הקמת פורום ראשי מחוזות בעד בעד
שינוי סעיף  132 וביטול סעיף 135: בחירת היו"ר בעד בחירות ליו"ר פעם בקדנציה. נגד האפשרות לדחות את מועד הבחירות ללא הגבלה. הוגשה הסתייגות לסעיף נגד 
אלא אם תתקבל הסתייגות החוג
שינוי סעיף 146: תקנון בחירות לפריימריז קביעה מפורשת שהלשכה מאשרת את התקנון בעד
שינוי סעיף 216: הבהרה בנוגע ללשכה שינוי זניח בעד
הוספת סעיפים 224א ו-224ב:שקיפות בעד פרסום פרוטוקולים. נגד מתן הסמכות הגורפת לנהל ישיבות בדלתיים סגורות בעד
החלטות שאינן תיקוני חוקה:הקמת צוות לאיחוד המוסדות המשפטיים; מינוי אחראי חופש המידע; מינוי מנכ"ל ועוד. בעד איחוד המוסדות המשפטיים. בעד מינוי אחראי חופש מידע. נגד מינוי מנכ"ל שיכרסם בסמכויות המזכ"ל בעד
סעיף 6 לסדר היום: מינוי ועדת בחירות חדשה לבחירות ללשכה ולמזכ"ל. נגד מינוי ועדת בחירות חדשה (נבחרה כבר ועדה). נגד מינוי יו"ר ועדת בחירות המקושר למשרד הרצוג-פוקס-נאמן נגד
סעיפים 7 ו-8 לסדר היום:אישור תקנוני בחירות אושרו תקנונים זה מכבר. אנו מתנגדים להרכב הלשכה. הוגשה הסתייגות בנושא נגד 
אלא אם תתקבל הסתייגות החוג
סעיפים 9 ו-10 לסדר היום:דחיית מועדי הבחירות למזכ"ל וללשכה עד סוף 2014 הבחירות נדחו כבר מספר פעמים במשך יותר משנה וחצי. אין צורך לדחות את הבחירות בעוד חצי שנה. הוגשה הסתייגות לסעיפים נגד
סעיף 11 לסדר היום: מינוי מבקר פנים צעד מבורך בעד
סעיף 12: צירוף חברים למועצות סניפים שונים לבקשתם החוג מתנגד לצירופים לכל מוסדות המפלגה נגד
תיקונים בתקנון המפקד מדובר בעיקר על הנחות בדמי חבר לגימלאים וצעירים בעד
הקמת צוות חריגים שיאשר הנחות בעתיד אנחנו סבורים שהסמכות לאשר הנחות עתידיות צריכה להיות בידי הלשכה נגד

בנוסף, ברגע האחרון ובניגוד לחוקה הוסף לסדר היום סעיף העוסק באישור צירוף 450 צירים לוועידה. החוג מתנגד לאופן בו נוסף הנושא לסדר היום, מתנגד בכלל לצירופים במוסדות נבחרים. הוגשה הסתייגות לסעיף. אנחנו קוראים להתנגד בכל תוקף לסעיף זה.

------------------------------------------------------------

פורסם במקור בעמוד הפייסבוק של החוג.

עודכן לאחרונה ב- חמישי, 20 נובמבר 2014 10:36
 

הבא לדיון מאמר זה
הבמה הרעיונית של מפלגת העבודה

מפלגת העבודה בטוויטר

מי מחובר?

אף אחד
באנר