עמוד הבית במפלגה מנהלה תקנון הבחירות לבחירת יושב ראש מפלגת העבודה הישראלית ומועמדה לכהונת ראש הממשלה
 

תקנון הבחירות לבחירת יושב ראש מפלגת העבודה הישראלית ומועמדה לכהונת ראש הממשלה

PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
מפלגת העבודה    שישי, 19 יולי 2013 10:00
Share

תקנון הבחירות לבחירת יושב ראש מפלגת העבודה הישראלית ומועמדה לכהונת ראש הממשלה ואשר יתקיימו ביום 21.11.2013 במקום ובשעות שתקבע וועדת הבחירות (שפורסם בהמשך להזמנה לכינוס מושב הועידה התשיעית).

היום הקובע

בהתאם לחוקת מפלגת העבודה הקובעת תקופת אכשרה של 6 חודשים, טרם הבחירות, היום הקובע הוא יום ה-21 למאי 2013.

הזכות לבחור

הזכות לבחור נתונה לכל חבר מפלגה אשר עומד בתנאים הבאים:

  1. אזרח ישראל אשר מלאו לו 21 שנים והוא תושב הארץ.
  2. אינו חבר במפלגה אחרת.
  3. שילם דמי חבר לשנת 2013 עד ליום הקובע.
  4. תקופת חברות רצופה החל מהיום הקובע ללא הפסקת רציפות.
  5. מקיים את התנאים לחברות שנקבעו בחוקת המפלגה ובתקנון מפקד וחברות.

הזכות להבחר

הזכות להיבחר נתונה לבעל זכות לבחור (כהגדרתו לעיל) אשר זכאי להיבחר לכנסת ה-20 בהתאם להוראות חוק יסוד: הכנסת, וכל דין אחר ובהתאם להוראות חוקת מפלגת העבודה.

על אף האמור בסעיף זה וביתר הוראות התקנון, ועדת הבחירות רשאית לאשר אף מועמדותו של מועמד אשר אינו עומד בדרישות תקופת החברות הנדרשת.

פנקס הבוחרים

פנקס הבוחרים הכולל את כל בעלי הזכות לבחור, אשר יוכן על-ידי אגף מפקד וחברות במפלגה בהתאם להוראות תקנון מפקד וחברות. פנקס בוחרים ראשון וסופי יהיו כהגדרתם בתקנון מפקד וחברות.

מועמד

מועמד הנו, בעל זכות להיבחר, אשר הגיש את מועמדותו לתפקיד היו"ר, ואשר ועדת הבחירות אישרה את מועמדותו ועמידתו בתנאים הנדרשים, עפ"י הוראות החוקה, תקנון זה ועפ"י כל דין.

ועדת הבחירות

וועדת הבחירות לעניין תקנון זה, היא וועדת הבחירות שתיבחר על ידי ועידת המפלגה. יו"ר הוועדה וממלא מקומו יבחרו על ידי הועידה.

להמשך עיון בתקנון המלא לבחירות ליושב ראש מפלגת העבודה - לחצו כאן (או התעדכנו באתר מפלגת העבודה).

עודכן לאחרונה ב- ראשון, 21 יולי 2013 11:41
 
הודעות: לפני 3 שנים, 10 חודשים על ידי עורך ראשי #8414
הנה לך - הסיבה לקיומה של הבמה-הרעיונית כאתר עצמאי ובלתי תלוי במרכז מפלגת העבודה!
הודעות: לפני 3 שנים, 10 חודשים על ידי tomer #8410
בעל הבית, שמת לב שאת תקנון הבחירות שאתה מפרסם כאן לא תמצא באתר המפלגה? ההרשמה נסגרת בשני הבא...

הבא לדיון מאמר זה
הבמה הרעיונית של מפלגת העבודה

מפלגת העבודה בטוויטר

מי מחובר?

אף אחד
באנר