עמוד הבית במפלגה עדכונים מפלגתיים הזמנה לועידת המפלגה - 21.6
 

הזמנה לועידת המפלגה - 21.6

PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
מפלגת העבודה    חמישי, 07 יוני 2012 19:49
Share

הנכם מוזמנים לישיבת הוועידה השמינית אשר תתכנס תתכנס ביום חמישי, 21.06.2012, בשעה 18:00 (בבית החייל, ויצמן 60 ת"א).

ישיבת הועידה תהיה ישיבה פתוחה.

על סדר יום הועידה

1. אישור סדר היום.
2. סקירת יו"ר המפלגה.
3. אישור תקנון ומועד הבחירות לוועידה התשיעית.
4. אישור תקנון ומועד הבחירות למועצות הסניפים והמחוזות ולמזכירי הסניפים והמחוזות.
5. אישור יו"ר וחברי ועדת הבחירות לוועידה התשיעית ולמועצות ומזכירי הסניפים והמחוזות.
6. אישור יו"ר ועדת חוקה, ממלא מקום יו"ר ועדת חוקה וכן חברי ועדת חוקה.
7. צירוף חברים למוסד לבירור עתירות.
8. ברכות ליו"ר המשמרת הנכנס/ת.

התקנונים יפורסמו בהמשך באתר המפלגה.

הזמנה ללשכת המפלגה

בשעה 17:00 תתכנס לשכת המפלגה (ישיבה סגורה לחברי לשכה בלבד).

על סדר הלשכה

1. אישור סדר היום.
2. אישור סדר יום ועידת המפלגה.
3. אישור רשימת הסניפים.
4. אישור חוגים.

 
הודעות: לפני 4 שנים, 11 חודשים על ידי מפלגת העבודה #8116
מצורף, סדר יום מעודכן לועידת מפלגת העבודה וכן נספח להצעת החלטה.

על סדר היום
1. אישור סדר היום.
2. דבר יו"ר המפלגה.
3. אישור תיקון חוקה (בהוראת שעה) בעניין מינוי ועדה מכינה. התיקון המוצע מצ"ב כנספח.
4. אישור תקנון הבחירות לוועידה התשיעית ומועד הבחירות.
5. אישור תקנון הבחירות למועצות הסניפים והמחוזות ולמזכירי הסניפים והמחוזות ומועד הבחירות.
6. אישור יו"ר ועדת הבחירות וחבריה.
7. אישור יו"ר ועדת חוקה, ממלא מקום יו"ר הועדה וכן חברי הועדה.
8. מינוי והסמכה של וועדה מכינה לצורך הכנת מושב א' של הועידה התשיעית.
9. צירוף חברים למוסד לבירור עתירות.
10. ברכות ליו"ר המשמרת הנכנסת.


חברי הועידה רשאים להגיש בכתב למזכ"ל המפלגה, המכהן גם כיו"ר הועדה המתמדת, הצעת החלטה או הסתייגות בנושא שעל סדר היום של הועידה בהתאם לתקנון הועידה השמינית וזאת לא יאוחר מיום רביעי 27.6.12 עד שעה 13:00.


נספח: תיקון לסעיף 5(ד) לחוקת המפלגה (הוראת שעה)
תיקון חוקה, בהוראת שעה, של סעיף 5(ד) לחוקת המפלגה הקובע שמרכז המפלגה יבחר ועדה - מכינה לועידת המפלגה לפחות ארבעה חודשים לפני הבחירות לוועידה.

נוסח החלטה:

הועידה מחליטה, לתקן את חוקה המפלגה בהוראת שעה כך שבמקום סעיף 5(ד) לחוקת המפלגה יבוא:
5 (ד): ועידת המפלגה תמנה ועדה – מכינה לועידת המפלגה התשעית לפחות חודשיים לפני הבחירות לוועידה.
הודעות: לפני 4 שנים, 11 חודשים על ידי מפלגת העבודה #8105
הודעה חשובה!

כינוס הועידה, נדחה לתאריך 1.7 ויתקיים בבית החייל בתל-אביב בשעה 18:30.

פרטים נוספים, בהמשך.

הבא לדיון מאמר זה
הבמה הרעיונית של מפלגת העבודה

מפלגת העבודה בטוויטר

מי מחובר?

אף אחד
באנר